Doručenie tovaru

DORUČENIE TOVARU - EXPEDÍCIA - Sarana Pharm, s.r.o.


Logo SaranaPharm

 

Doručenie tovaru na území SR

Doručenie tovaru spoločnosť Sarana Pharm, s.r.o. robí štandardnými spôsobmi. Prioritným spôsobom doručovania tovaru je používanie tretej strany ako doručovacieho prostriedku. Na území SR túto úlohu plná Slovenská pošta, a.s. Pri zásielke je učtovaná paušálna sadzba vo výške 3,50 EUR-a bez DPH. Tovar je možné zasielať kuriérskou službou GLS. Pri zásielke kuriérom je účtovaná v sume 4,00 EUR-a bez DPH. Vo výslednej faktúre je táto služba potom započítaná. Tovar je vyrábaný na mieru presne podľa požiadaviek zákazníka. Dodanie 3-10 pracovných dní, v závislosti od typu modelu


Každý tovar či produkt je možné si aj osobne prevziať. Prevzatie sa spravidla uskutočňuje v sídle prevádzky spoločnosti Sarana Pharm, s.r.o., na Rulandská ul. 5, 949 11 v Nitre. Osobné prevzatie je nutné si dohodnúť vopred, najlepšie telefonicky. 

V prípade potreby je možné zakúpený tovar doručiť aj kuriérom, akými sú UPS, či Fedex a pod. Tu nie je určená presná sadzba ceny za kuriérsku službu, pretože ceny sú stanovované individuálne, podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá doručenie tovaru zaobstará. V tomto prípade je však klient VŽDY vopred upovedomený o tejto skutočnosti.

Štandardne firma Sarana Pharm, s.r.o. produkty nepoisťuje. Ako predávajúci nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré spôsobí nami vybraný prepravca, či prepravná spoločnosť či doručovacia služba. Tovar, ktorý si zákazník zakúpil je v jeho vlastnom záujme si skontrolovať pri obdržaní a doručení, najlepšie bezodkladne po prevzatí. 

V prípade, že zákazník zistí, že zakúpený tovar mu bol doručený neúplný, či poškodený, alebo nefunkčný, má právo podľa platných zákonov o ochrane spotrebiteľa v SR tovar či službu reklamovať v zmysle reklamačných podmienok. Firma Sarana Pharm, s.r.o. sa zaväzuje, že bude všetky reklamácie zabzepečovať a vybavovať promptne, bez zbytočných prieťahov v reklamačnom konaní.


Doručenie a expedícia tovaru do zahraničia

Doručenie a expedícia tovaru do zahraničia je v podstate rovnaká ako v tuzemsku. Jediným rozdielom môže byť cena prepravy, ktorá je vo vyšších sadzbách ako pri doručovaní v rámci SR. Opätovne spol. Sarana Pharm, s.r.o. robí doručovanie klasickým spôsobom, t.j. využívajú sa pre doručenie doručovateľské služby, alebo služby kuriéra, či služby Slovenskej pošty a.s. 

E-SHOP spoločnosti Sarana Pharm, s.r.o. robí automatický prepočet mien. Preto všetky poplatky s pojené s prepravou mimo územia SR sú automaticky prepočítané na príslušné meny používané v cieľových krajinách s aktuálnym kurzom v deň vystavenia objednávky, respektíve faktúry. 

Osobný odber tovaru v prípade objednávky zo zahraničia nie je možný. Všetky objednávky zo zahraničia sú expedované treťou stranou. V prípade reklamácie dodania tovaru, platia pre zahraničných kupujúcich reklamačné pravidlá platné na území SR. Rovnako tak povinnosti pre kupujúceho zo zahraničia sú v zmysle VOP spoločnosti Sarana Pharm, s.r.o. platné na území SR.

Team Sarana Pharm, s.r.o. v Nitre, 1. januára 2021